Om Olitog

Olitog GmbH drivs av Lisa Klasson, mångårig ägare av Uppsala sprängtjänst AB. Jag började arbeta som sprängare i mitten av 1990-talet och har bland annat arbetat med utbyggnaden av Arlanda flygplats.

Tack vare mina egna omstruktureringar och förändringar både privat och i företaget, har jag under åren skapat mig en helt ny plattform att stå på. Under min egen förändringsprocess hade det varit värdefullt med ett bollplank som hade kunnat lotsa mig vid svåra beslut. Det är en sådan roll som Olitog nu kan erbjuda dig som är i en förändringsfas.

Olitog är en utsträckt hand som visar dig nya möjligheter och hittar enkelheten i svåra beslut.